Svatba v kostele: Dlouhá příprava

Svatba v kostele je tím pravým řešením pro všechny, kterým připadá obřad na radnici krátký a tak trochu o ničem. Svatba v kostele má svůj řád, je dlouhá a nebudete odcházet s pocitem, že vše bylo rychlé a vy jste si ani neuvědomila, že říkáte „ano“.

Svatbě v kostele předchází dlouhé přípravy. Snoubenci musí absolvovat několik přípravných „pohovorů“ s farářem (nebo jinou pověřenou osobou), kde se mimo jiné zamýšlí i nad tím, zda se skutečně chtějí vzít a strávit spolu život. Důvod je nasnadě: sňatek uzavřený v kostele nelze zrušit a končí až smrtí jednoho z manželů.

Svatba v kostele: Podmínky

Aby byla snoubencům umožněna svatba v kostele, musí splnit řadu podmínek. Jednou z nich jsou zmíněná sezení s farářem. Ten by měl dbát na to, aby byl sňatek uzavřen ze svobodné vůle. Pokud se oba manželé nevezmou zcela dobrovolně, sňatek může být prohlášen za neplatný.

Ne nadarmo se farář při svatbě v kostele snoubenců ptát, zda je jejich rozhodnutí svobodné a upřímné.

Připravte se také na to, že před svatbou v kostele budete muset vyplnit podrobný formulář, kde se mj. řeší například zdravotní stav (při svatbě na radnici stačí vyplnit jednoduchý formulář). Není proto divu, že svatbu v kostele je nutné objednat a rezervovat minimálně tři měsíce dopředu.

Svatba v kostele i pro nevěřící

Svatbu v kostele můžete mít, i pokud jste nevěřící. Ke svatbě mezi katolíkem a pokřtěným nekatolíkem je potřeba souhlas biskupa příslušné diecéze. Povolení je nutné také pro sňatek s partnerem, který nemá žádné vyznání. Svědci nemusí být při svatbě v kostele pokřtěni.

Při svatbě v kostele si slibujete nejen lásku a věrnost, ale také například to, že chcete založit rodinu a „přijmete děti od Pána Boha ochotně a budete je vychovávat podle Božího zákona“. Promyslete si proto, zda jsou pro vás všechny podmínky svatby v kostele akceptovatelné, zvláště pak pokud nejste věřící.