Manželství, která mají jepičí život a po několika letech končí rozvodem, nejsou dnes nic neobvyklého. Proto je stále větší vzácností oslava zlaté svatby. Jste spolu již padesát let? Podívejte se, jak zlatou svatbu oslavit a co darovat!
Zlatá svatba: Obnovení manželského slibu
Zlatá svatba je opravdovou událostí! Vždyť kráčet bok po boku celých padesát let, vychovat děti